روز ملی کیفیت


کیفیت را می توان باکلمات دیگری چون مرغوبیت و ... مترادف دانست اما متفاوت است ، نامگذاری یک روز در سطح ملی نیز یک اقدام بایسته است. عموماً مردم  با  باور اینکه تولیدات داخلی از کیفیت لازم برخوردار نیست به سمت تهیه و تأمین و تجهیز اقلام مورد نیاز خود با برند های شناخته شده و عمدتا خارجی روی می آورند و در عین حال به خرید هر

Posted in: دسته‌بندی نشده