ویدئو / آتش در حال سوزاندن دنیاست

در روزهای اخیر گزارش‌هایی از آتش‌سوزی‌های جنگلی در مناطق زیادی از اروپا و آمریکای شمالی منتشر شده که خسارات فراوانی به همراه داشته‌اند. ترکیب گرمای بسیار شدید و خشکسالی‌های طولانی مدت در بسیاری از مناطق جهان باعث وقوع بدترین آتش‌سوزی‌ها در حدود یک دهۀ اخیر شده است.