هوای ‌پایتخت در محدوده قابل قبول/ آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری

در حالی که کیفیت هوای ‌پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته در محدوده قابل قبول بوده است اما کاهش کیفیت هوا و برقراری شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس در برخی مناطق مورد انتظار است. همچنین آسمانی صاف تا قسمتی ابری برای استان تهران ‌پیش‌بینی می‌شود.