گسترش آتش سوزی ها در جنگل‌های شرقی روسیه

در هفته های اخیر آتش به جان میلیون‌ها هکتار از جنگل‌های روسیه افتاده و “ابردود” ناشی از آن تا قطب شمال و گرینلند هم دیده می‌شود.