ویدئو / پایتختِ پلاستیکی

طبق آمار و ارقام رسمی، در هر دقیقه یک میلیون قطعه پلاستیک به چرخه محیط زیست جهان وارد می‌شود و یکی از بیشترین مصارف پلاستیک در بین مردم ایران رواج دارد. به عبارت دقیق‌تر، هر ایرانی سه برابر بیشتر از دیگر مردم دنیا از پلاستیک استفاده می‌کند. بخش عمده‌ای از این اتفاق ناخوشایند در پایتخت کشور رخ می‌دهد و به نظر می‌رسد کمبود آگاهی و فرهنگ مناسب برای مصرف کمترِ پلاستیک و عدم اطلاع از جایگزین‌های آن، منجر به روند صعودی استفاده از پلاستیک در تهران شده است.