مردم در اطفای حریق جنگل‌ها پیشگام هستند؛ وظیفه‌شناسی دستگاه‌ها کجاست؟

سال‌هاست که جنگل‌ها و مراتع کشور طعمه حریق می‌شوند اما علی‌رغم تمام هشدارهایی که از فصل بهار نسبت به وقوع این آتش‌سوزی‌ها داده می شود همچنان این عرصه‌های طبیعی در بسیاری از مناطق کشور می‌سوزند و جان برخی هموطنان را نیز می‌گیرد. مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها می‌گوید: نیروهای مردمی همیشه در مواقع آتش‌سوزی نسبت به تمام دستگاه‌ها ‌پیشگام‌ هستند.