برگزاری کارگاه بین المللی استفاده از فناوری فضایی در بلایای طبیعی 

کارگاه بین المللی “استفاده از فناوری فضایی به منظور مدیریت سیل، خشکسالی و منابع آبی” به میزبانی مشترک دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل متحد و سازمان فضایی ایران از صبح روز دوشنبه آغاز و تا چهارشنبه 20 مردادماه ادامه خواهد داشت.