تخریب یک پل بر اثر جاری شدن سیل در جنوب تایوان

جاری شدن سیل به دنبال بارش شدید باران در تایوان باعث تخریب یک پل در جنوب این جزیره شد.