کاهش ازن و افزایش ذرات معلق درهوای تهران طی تابستان امسال

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از نیمه اول تابستان سال جاری (اول تیر تا ۱۵ مرداد)، هوای پایتخت ۱۷ روز آلوده شامل ۱۶ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز در وضعیت ناسالم برای عموم جامعه قرار داشت. شرایط قابل قبول نیز در ۲۹ روز ثبت شد.