از مسائل زیست‌محیطی شهرستان پردیس چه می‌دانیم؟

در پی صدور مجوز زیست‌محیطی برای ساخت متروی تهران - پردیس برخی دیگر از مشکلات محیط زیست پردیس مانند مکان‌یابی آن مطرح شد.