از اقدامات انجام شده برای رفع بوی بد مسیر فرودگاه امام چه خبر؟

بوی نامطبوع مسیر فرودگاه امام (ره) یکی از مشکلات زیست‌محیطی استان تهران بوده است؛ مساله‌ای که به گفته رئیس سازمان محیط زیست در سال ۹۷ مورد گله‌مندی مقام معظم رهبری قرار گرفته و دستور داده‌ بودند تا پایان دولت این مساله رفع شود. با گذشت سه سال از این دستور و در پایان دولت دوازدهم و به‌رغم اقدامات انجام شده، این مشکل هنوز وجود دارد و به طور کامل حل نشده است.