رگبار باران در برخی مناطق استان تهران/ کیفیت هوای ‌پایتخت در محدوده قابل قبول

وقوع رگبار باران و رعد و برق در برخی مناطق استان تهران و تداوم شرایط قابل قبول کیفیت هوا در بیشتر مناطق ‌پایتخت طی امروز (۱۲ مرداد) مورد انتظار است.