روز جهانی محیط زیست مبارک

بعنوان عضو کوچکی از خانواده دوستداران و حافظان طبیعت زمین آرزو میکنم با آغاز روز جهانی محیط زیست فعالیتهای محیط زیستی خودمان را  با شناخت ،مطالعه، اموختن و آموزش همراه سازیم .روز جهانی محیط زیست مبارک (دیده بان میانکاله)