اطفای حریق در میانکاله/ عدم همراهی برخی دستگاهها با محیط زیست در این رابطه

رئیس ذخیره گاه زیست کره میانکاله از اطفای حریق در میانکاله خبر داد و بر عمدی بودن علت آتش سوزی تاکید کرد.