احتمال رگبار ‌پراکنده در نیمه جنوبی استان تهران/ کیفیت هوای ‌پایتخت قابل قبول است

هوای پایتخت امروز (۱۱ مرداد) قابل قبول است و ‌بهبود کیفیت هوا طی روز و احتمال وقوع رگبار ‌پراکنده در نیمه جنوبی استان تهران پیش‌بینی می‌شود.