بارش ‌پراکنده در تهران/ کیفیت هوای ‌پایتخت در محدوده قابل قبول

در حالی‌که کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق ‌پایتخت طی امروز (۹ مرداد ماه) دور از انتظار نیست اما تداوم شرایط قابل قبول هوا طی روز ‌پیش‌بینی می‌شود همچنین احتمال بارش ‌پراکنده طی ساعات عصر و شب در سطح استان تهران مورد انتظار است.