گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در اروپا/ بزرگترین حریقِ کالیفرنیا، خانه‌ها را سوزاند

گزارش‌ها حاکیست حریق در فرانسه در منطقه‌ای به مساحت ۸ کیلومتر مربع گسترش یافته و در برخی مواقع با قطع وسیع برق از جمله در کشورهای هم‌جوار اسپانیا و پرتغال همراه بوده است.