عناصر اصلی گوشی‌های همراه کمیاب خواهد شد

با افزایش چشمگیر فروش گوشی‌های هوشمند، سهم این دستگاه‌ها در اتلاف و انتشار کربن نیز افزایش یافته است. تولیدکنندگان باید منابع خود را حفظ کنند زیرا در ۱۰۰ سال آینده ۶ عنصر اصلی تلفن‌های همراه تمام خواهد شد و برای مقابله با مشکل زباله‌های الکترونیکی به تغییر در مدل‌های تجاری و عادات مصرف‌کننده نیاز است. تعمیر گوشی‌ها، کلیدی برای حفظ منابع، مقابله با زباله‌های الکترونیکی و تغییرات آب‌وهوایی و ایجاد اقتصاد مدور برای الکترونیک است.