تایید نهایی محکومیت ضاربان محیط‌بانان دزفول

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول از تایید نهایی محکومیت ضاربان محیط‌بانان دزفول پس از فرجام‌خواهی، خبر داد.