شناسایی بیش از ۲۰۰۰ منبع آلاینده آب و خاک تهران

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: در اطلس جامع محیط زیست شهر تهران ۲۱۱۹ منبع آلاینده آب و خاک شناسایی و پایش شده است.