آسمان صاف تهران/کیفیت «قابل قبول» هوای پایتخت

آسمانی صاف تا نیمه‌ابری گاهی همراه با وزش باد در استان تهران و کیفیت هوای قابل قبول برای پایتخت طی امروز (۲۸ تیرماه) پیش‌بینی می‌شود.