نفس‌هایی که به پرداخت «حق محیط زیست» بند است

یک روز جوجه فلامینگوهای دریاچه بختگان،‌ روز دیگر ماهیان هورالعظیم تلف می‌شوند و حالا حیات ساکنان استان‌های مجاور دریاچه نمک تهدید می‌شود چون وزارت نیرو حاضر به پرداخت کامل حق‌آبه تالاب‌ها نیست و صنعت و کشاورزی اولویت بیشتری دارد.