فروش عکس‌ برای حمایت از حیات‌وحش

یک کمپین با کمک عکس‌های حیات وحش از محیط زیست آفریقا حمایت می‌کند.