بازدید اعضای مجمع نمایندگان تهران از باغ گیاه‌شناسی/بررسی ابر چالش‌های طبیعی و تغییر اقلیم

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس از بازدید اعضای مجمع تهران از باغ گیاه‌شناسی ملی ایران خبر داد و گفت که در این بازدید ابر چالش‌های مهم محیط‌های طبیعی ایران مورد بررسی قرار گرفت.