ویدئو / آبرسانی سیار در اوج گرمای اصفهان

طی روزهای پایانی هفته گذشته ۴۰ دستگاه تانکر بیش از ۶۰۰ هزار لیتر آب را در سطح شهر اصفهان توزیع کردند. حدود ۱۴ هزار لیتر بر ثانیه آب در اصفهان تولید و تأمین می‌شود، اما مصرف آب استان هم‌اکنون بیش از ۱۷ هزار لیتر بر ثانیه است. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفته اگر سامانه دوم آبرسانی اصفهان وارد مدار شود، بخشی از این کمبود آب قابل جبران خواهد بود.