هشدار نارنجی هواشناسی نسبت به بارش شدید باران در جنوب شرق کشور

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی رنگ نسبت به بارش شدید باران و وقوع رعد و برق در استان سیستان و بلوچستان هشدار داد.