وضعیت ۵ مخزن هورالعظیم مطلوب نیست

فرماندار هویزه گفت: در حال حاضر وضعیت در پنج مخزن تالاب هورالعظیم مطلوب نیست.