میزان آبزیان تلف شده رودخانه تیره دورود مشخص نیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: علت تلف شدن ماهیان رودخانه تیره دورود به دلیل خشکسالی و کاهش بارندگی، برداشت‌های غیرمجاز و همچنین عدم رعایت الگوی کشت است.