اکوسیستم جنگلی ایران سیبل هزار و یک تهدید/از برنامه مدیریتی خبری نیست

رئیس شبکه زیست محیطی استان مرکزی با اشاره به اینکه پوشش گیاهی در هر کشوری جزو سرمایه‌های ملی آن کشور بشمار می‌رود، گفت: بهره‌برداری نادرست از محصولات جانبی جنگل، معدن کاوی، زمین خواری، ویلاسازی، تخریب عرصه‌ها توسط جوامع روستایی، زغال‌گیری و تولید چوب، افزایش عرصه‌های مرتعی برای چرای دام، از جمله اقداماتی است که در کنار قاچاق چوب به جنگل‌ها آسیب وارد می‌کند.