ویدئو / برداشت انگور در روستای غزاویه بزرگ خوزستان

برداشت انگور در روستای «غزاویه بزرگ» شهرستان کارون آغاز شده است و کشاورزان این روزها در حال چیدن و بسته‌بندی و انتقال محصول انگور خود از تاکستان‌ها هستند. از تاکستان‌های این روستا دو نوع انگور یاقوتی و عسکری برداشت می‌شود. انگور شهرستان کارون یکی از نوبرانه‌ترین انگورهایی است که در ایران برداشت می‌شود.