افزایش دمای تهران/ کاهش کیفیت هوای ‌پایتخت طی امروز

افزایش نسبی دمای هوای استان تهران طی دو روز آینده و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق ‌پایتخت طی این مدت ‌پیش‌بینی می‌شود.