طوفان “السا” ساکنان مناطق جنوبی کوبا را سرگردان کرد

مقامات کوبا از تخلیه ۱۸۰ هزار نفر از ساکنان مناطق جنوبی این کشور به دلیل احتمال وقوع سیلاب ناشی از طوفان السا خبر دادند.