قبرس برای مهار آتش‌سوزی‌های مهیب جنگلی درخواست کمک کرد

مقامات قبرس برای مقابله با آتش سوزیهای مهیب جنگلی در این کشور درخواست کمک کردند.