گندزدای جدید، ابزاری در مقابله با کم‌آبی

محققان دانشگاه کاردیف ایتالیا، ضدعفونی‌کننده آب بسیار موثری را معرفی کردند که با استفاده از هیدروژن و هوا در محل ایجاد می‌شود. این ضدعفونی‌کننده برای از بین‌بردن ویروس و باکتری، میلیون‌بار موثرتر از روش‌های تجاری سنتی است.