تسلیت خبرنگاران خارجی به همکارانشان در ایران

برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کشورهای خارجی، درگذشت دو خبرنگار ایرانی را حین انجام وظیفه، تسلیت گفتند.