شناسایی ایده‌ها و نیازمندی‌های فضاپایه دریایی در رویدادی تقاضامحور

نشست تقاضامحور فناوری‌های فضاپایه در حوزه دریا با حضور مدیران و نمایندگان سازمان‌ها در تاریخ ۲۹ تیرماه جاری در سالن شیخ بهایی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار خواهد شد.