تخلیه شهرکی با گرمای ۴۹.۵ درجه سانتیگراد در کانادا

در پی محاصره بسیاری از ساختمان‌های منطقه‌ای در یک آتش‌سوزی خودبه‌خودی بزرگ، برای شهرکی در ایالت بریتیش کلمبیای کانادا که دمای آن اخیرا به ۴۹.۵ درجه سانتی‌گراد رسیده، دستور تخلیه صادر شده است.