ناگفته‌های یکی از مسافران اتوبوس مرگ

«۳۰ ثانیه بیشتر طول نکشید. اشهدم را خواندم و خودم را به دست تقدیر سپردم.»