مراسم یادبود مهشاد کریمی برگزار شد

مراسم یادبود «مهشاد کریمی» ـ خبرنگار فقید محیط زیست ایسنا توسط این خبرگزاری و با همکاری جهاددانشگاهی برگزار شد.