کمبود ۲۵۲ محیط‌بان در استان کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان با کمبود ۲۵۲ محیط بان مواجه است.