آنچه در تابستان بر بوشهری‌ها می‌گذرد…

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان بوشهر گفت: خرداد امسال در بوشهر، دمای هوا رکوردهای بسیار کم سابقه و گاه بی‌سابقه‌ای در ۱۵ سال اخیر را به ثبت رساند.