تسلیت سفیر کشورمان در کرواسی به ایسنا و ایرنا

سفیر جمهوری اسلامی ایران در کرواسی در پیامی درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا را تسلیت گفت.