جلسه هماهنگی مراسم و پیگیری حقوقی سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران

جلسه «ستاد هماهنگی برگزاری مراسم تشییع و پیگیری حقوقی و قضایی سانحه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در نقده» به ریاست معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد برگزار شد.