جنگل‌های بلوط «شبلیز» شهرستان دنا همچنان در آتش می سوزند

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دنا گفت: آتش سوزی منطقه شبلیز در شهرستان دنا همچنان ادامه دارد.