تسلیت مدیرعامل بانک رفاه برای درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا

مدیر عامل بانک رفاه کارگران، درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا را تسلیت گفت.