محیط‌بانان؛ مردانی بی‌ادعا که از تنوع زیستی کشور حفاظت می‌کنند

مدیرکل محیط زیست و توسعه ‌پایدار شهرداری گفت: محیط بانان مردانی سختکوش و بی‌ادعا هستند که از تنوع زیستی و منابع طبیعی کشور، این نعمات الهی و سرمایه های ملی دفاع و محافظت می‌کنند.