محیط بانان دلسوز نمی‌خواهند، حق و حقوقشان را تامین کنیم

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه هرزمان در جمع محیط بانان حاضر می شوم دو موضوع مهم برایم تداعی می‌شود، گفت: یکی مشکلاتی است که محیط بانان با آن مواجه هستند و دیگری خدماتی است که این قشر از جامعه به محیط زیست کشور ارئه می دهند.