آلودگی هوا، تهدیدی جدی برای اروپایی ها

آژانس محیط زیست اتحادیه اروپا در یک بررسی دو ساله به این نتیجه رسیده است که فقط هوای ۱۲۷ شهر اروپایی کیفیت قابل قبولی دارد.