کیفیت هوای تهران در شرایط « قابل‌ قبول»

کیفیت هوای تهران امروز جمعه در بیشتر مناطق کیفیت هوا به‌دلیل وزش باد موثر و کاهش تردد خودروها در محدوده « قابل‌ قبول» قرار دارد.