همه‌گیری بیماریهای گیاهی و تاثیر منفی ۳۰ درصدی بر محصولات غذایی

نتایج یک بررسی نشان داده است که همه‌گیری‌ بیماریهای گیاهی تا ۳۰ درصد محصولات مهم غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و با وخیم‌تر شدن تغییرات آب‌وهوایی در حال بدترشدن هستند.